Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ovanligt trikinfynd hos björn

2012-09-10

SVA har hittat landets andra fynd av trikin på björn. Mängden trikiner var ovanligt hög på björnen, som sköts i trakten av Dorotea. Trikinsmittat kött kan infektera människor som äter det. Det är mycket viktigt att trikintesta björnkött som ska användas som livsmedel.

Trikiner (Trichinella sp.) Foto: Parasitologen/SWEPAR

Trichinella sp. Foto:SVA

Det andra fyndet av trikiner hos björn i Sverige har hittats på SVA. Björnen vars kött skickats till SVA för trikinanalys sköts under årets björnjakt i trakten av Dorotea, i närheten av Saxåmon, på gränsen mellan Västerbottens och Jämtlands län. Det är ännu okänt vilken art av trikin den infekterats med. Det första och tidigare enda kända svenska fyndet på björn kom till SVA för analys 2009. Även den hade skjutits i Dorotea-trakten. Den bar på den fryståliga varianten av trikin, Trichinella nativa.

Trikiner är parasiter som kan finns i bland annat vildsvin, tamsvin häst och björn. Genom att äta trikinsmittat kött blir man själv infekterad. För att ge symtom på människa krävs att man får i sig totalt ca 75-100 larver, medan ett större intag kan ge svåra symtom och ibland leda till döden. Björnen som analyserats hade 450 larver per gram kött. Det är därför mycket viktigt att trikintesta björnkött som ska användas som livsmedel. Även kött från vildsvin bör alltid kontrolleras för trikinförekomst innan det förtärs. För att undvika smittspridning bör man som jägare vara noggrann med att inte lämna trikinsmittat kött i skogen, till exempel skallar och räntor, utan gräva ner slaktavfallet eller ännu hellre avlägsna det helt från skogen för förbränning.

Mer på SVA:s webbplats: Trikinos som zoonosTrikiner hos vildsvin och andra svenska djur.

Smittskyddsinstitutet informerar om sjukdomen trikinos hos människa

Mer information:

Ulrika Forshell, veterinär SVA, 018- 67 41 55

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls