Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Övervakningsprogram för rävens dvärgbandmask 2012

2012-05-14

Arbetet fortsätter med att kartlägga förekomsten av parasiten rävens dvärgbandmask i Sverige. Prover ska under året samlas in från hela landet för att analyseras på SVA. Proverna samlas in i samarbete med Svenska Jägareförbundets organisation för viltprovtagning.

Under 2012 fortsätter SVA kartlägga förekomsten av parasiten rävens dvärgbandmask i Sverige. SVA har lagt upp årets studie så att hela landet övervakas. Förra året togs prover från hela rävar. I år samlas istället rävträck, rävspillning, in. SVA beräknar analysera ca 4000 prover.

- I år använder vi en ny metod för att övervaka rävens dvärgbandmask. Metoden har utvecklats av SVA:s experter för att göra insamlingen och analyserna enklare, säkrare och billigare, förklarar Erik Ågren, biträdande statsveterinär vid SVA. Vi samarbetar med Svenska Jägareförbundets organisation för viltprovtagning.

- Jägarna kommer ansvara för den praktiska hanteringen att samla in och skicka prover från olika länsjaktvårdsföreningar till SVA, förklarar Daniel Ligné, bitr. riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Information om insamlingen och analyserna redovisas löpande på SVA:s webbplats. En slutredovisning av vad analyserna visat presenteras i början av 2013.

Rävens dvärgbandmask hittades förra året för första gången i Sverige. Parasiten hittades i prover från fyra skilda platser i landet. Myndigheterna konstaterade att parasiten etablerat sig i den svenska naturen, men att förekomsten är låg. Parasiten sprids framförallt av rävar som ätit smittade smågnagare. Rävarna blir inte sjuka, men parasiten kan smitta människor som på lång sikt kan bli sjuka i så kallad alveolär ekinokockos, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Övervakningen finansieras av Jordbruksverket.

Kontakt 

Ansvarig viltveterinär, SVA, tel 018-67 40 00
Daniel Ligné, bitr. riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet, 070 33 00 673

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls