Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasitprov på häst ger rätt användning av maskmedel

2010-04-21

Under våren vaknar parasiterna och blir aktiva i gräshagarna. När hästarna betar i en smittad hage får de i sig inälvsparasiter som blodmaskar, spolmask och bandmask.  Med resultat från analyserade träckprover bedömer veterinären om det är nödvändigt med avmaskning.

I princip alla hästar har inälvsparasiter, men en mindre mängd stör inte deras hälsa. Med tidiga åtgärder mot parasiterna kan man hejda smittans spridning i hagen, och hålla hästarnas hälsa i bra skick. 

– Våren är den bästa tiden för träckprovsundersökning, säger Eva Osterman Lind, veterinär och specialist på parasiter vid SVA. Med en genomtänkt betesplan, eventuellt i kombination med avmaskning, kan man förhindra att ett högt smittryck byggs upp under sommaren.

– Vi på SVA rekommenderar träckprovsundersökning innan avmaskning, fortsätter Eva Osterman Lind. Träckprov ska helst tas innan hästarna flyttas från vinterhagen till sommarbetet, eller motsvarande tidpunkt.

Tidigare kunde hästägaren själv köpa medel för att avmaska sina hästar, men sedan ett par år krävs recept från veterinär för att köpa maskmedel. Veterinären måste då känna till besättningen väl. I annat fall måste veterinären förhöra sig om besättningen och ha resultat från träckprovsanalys som visar om det är nödvändigt med avmaskning. Provet visar vad det rör sig om för parasiter, och i så fall också vilket medel som skulle vara lämpligt att använda. Träckprov kan också vara en hjälp att se om betesrutinerna fungerar tillfredsställande.

SVA har över 300 besättningar som skickar in prov enligt programmet ”Övervakning av parasiter i hästbesättningar”. Deltagarna i programmet får individuella analyser för sina hästar, och om så behövs hjälp med råd kring betesanvändning och avmaskning.

– Vår erfarenhet är att det alltid finns individer, ibland majoriteten av hästarna i en besättning, som inte sprider ägg och därför inte behöver avmaskas förklarar Eva Osterman Lind. Vi har till och med gårdar med vuxna hästar där man inte behövt avmaska på flera år. Restriktiv användning av maskmedel är positivt av flera skäl, bland annat minskar det risken för att maskarna utvecklar resistens, avslutar hon.

För ytterligare information:
Eva Osterman Lind, veterinär SVA, tel 018-67 43 60

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls