Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Q-feber orsak till störd fruktsamhet

För första gången i Sverige har man bekräftat att  infektion med Q-feber hos ett nötkreatur kan kopplas till klinisk sjukdom. I det aktuella fallet störde infektionen djurets fruktsamhet. Experter vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftar nu misstankarna att Q-feber i svenska nötbesättningar kan orsaka störd fruktsamhet och abortproblem.

Våren 2009 fick Jordbruksverket rapporter från djurägare att nötbesättningar som hösten innan vaccinerats mot viruset Bluetongue upplevt reproduktionsproblem. Man rapporterade aborter i sen dräktighet, dödfödda kalvar och hög andel värksvaga kor. Djurägarna kopplade problemen till Bluetonguevaccinet, men merparten av problemen i besättningarna utreddes tyvärr inte vidare. Inför vaccinationsomgången mot Bluetongue hösten 2009 blev frågan aktuell igen, eftersom djurägarna var tveksamma till ytterligare vaccination. Både SVA och Jordbruksverket hävdar, liksom internationell expertis, att vaccinationen är säker, se länk till höger. Under hösten 2009 upptäcktes att fyra av de besättningar som rapporterat ovanstående problem deltagit i den Q-feberstudie som SVA utfört under 2008 och 2009. Tre av besättningarna var positiva med avseende på förekomst av antikroppar mot Q-feber i tankmjölk. Man började därför misstänka att reproduktionsstörningarna i dessa besättningar istället kunde orsakas av Q-feber.

Q-feber påvisad hos aborterad kalv

I en mjölkproducerande besättning i Hallands län föddes under 2009 arton dödfödda kalvar. Man hade också under flera års tid haft reproduktionsproblem med försämrade inseminationsresultat. Besättningen ingick i ovan nämnda studie av Q-feber där tankmjölken var positiv för antikroppar. När en ko i besättnngen i januari 2010 aborterade, togs prover från moderdjuret och fostret. Resultatet visade Q-feber- antikroppar och bakteriegenom hos båda.
–  I och med att bakterigenom påvisats från en aborterad kalv är det fastställt att denna abort orsakats av Q-feber, menar Ann Lindberg, epidemiolog vid SVA.

Tankmjölkscreening

Under 2008/2009 genomförde SVA en tankmjölksscreening avseende antikroppar mot C. burnetii., den bakterie som orsakar Q-feber. Totalt testades mjölk från 1 537 slumpmässigt utvalda besättningar. Resultaten visar att prevalensen av antikroppspositiva mjölkbesättningar idag är ca åtta procent med en stark regional förskjutning med högst prevalens på Gotland (ca 60 % positiva) och betydande förekomst även i Skåne, Kalmar och Hallands län.

– Trots att det varit känt sedan länge att Q-feber finns i Sverige så har sjukdomen aldrig förut uppmärksammats som ett kliniskt problem i idisslarbesättningar, avslutar Ann Lindberg.

För ytterligare information:
Ann Lindberg, epidemiolog, zoonoscenter, tel 018-674210
Erika Chenais, epidemiolog, sektionen för epizootologi, tel 018-674615

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls