Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Raps i brännugnarna halverar koldioxidutsläpp

2010-09-20

Varje dag har SVA eldat upp nära tvåtusen liter dieselolja i destruktionsanläggningen som tar emot döda djur för förbränning. Det blir många varv runt planeten med bilen varje år. Men nu är de fossila dagarna över – med rapsolja i tankarna halveras nästan hela SVA:s koldioxidutsläpp.

 

Hans Kanbjer framför tanken med RME – rapsmetylester. Foto: Helena Davidsson/SVA

Hans Kanbjer framför tanken med RME – rapsmetylester. Foto: Helena Davidsson/SVA


– Det är fantastiskt det här, och än så länge går det som smort, säger Hans Kanbjer, sektionschef på obduktionssektionen vid enheten för patologi och viltsjukdomar.

Försök att elda med RME – rapsmetylester – har pågått sedan i början av november 2009 och hittills har allt fungerat utmärkt.

– Det har spridit sig en otrolig miljöglädje i arbetsgruppen vid anläggningen, alla är helt lyriska! Det känns ju så bra att göra något gott för miljön, förklarar Hans Kanbjer, som är mäkta stolt över sina medarbetare och vad de gör tillsammans.

Som ett led i SVA:s miljöarbete att  minska SVA:s bidrag av koldioxid till den globala uppvärmningen beslöt enheten för patologi- och viltsjukdomar att permanenta användningen av RME som stödbränsle vid anläggningen. Och under sommaren har Roslagens biodieselcenter AB upphandlats som leverantör av RME för de kommande två åren.

60 procent lägre utsläpp

SVA började titta på att använda bränsle gjort av raps som alternativ till eldningsoljan redan för två år sedan, men då var rapsoljan alltför kletig och opålitlig. Men med efterfrågan har utvecklingen gått framåt.

Mängden koldioxid som släpps ut från rapsförbränning motsvarar den som bundits ur atmosfären under den tid som rapsen har stått på fältet. Visserligen för själva rapsodlingen med sig koldioxidutsläpp genom konstgödsel, framställning och transport men jämfört med dieseloljan är utsläppen ändå cirka 60 procent lägre.

RME är något dyrare per kubikmeter, men det vinner man igen för miljön, tycker Anders Åslund och visar två provrör med diesel i den ena och RME i den andra. Det går inte att se någon skillnad.
– Det är synd, rapsen borde vara grön och dieseln svart!

Visste du att…

Genomsnittstemperaturen i ugnarna är 930°C

Omkring 2,5 ton djurmaterial förbränns varje dag

Anders Åslund tror att raps vinner över diesel. Foto: Helena Davidsson/SVA

Anders Åslund tror att raps vinner över diesel. Foto: Helena Davidsson/SVA

Under första halvåret 2010 stod anläggningen för 27 procent av SVA:s totala koldioxidutsläpp

 
… vilket motsvarade 300 ton

200 000 ton rapsfrön ger 100 miljoner liter rapsolja

RME framställs genom en omförestringsprocess där glyceroldelen i rapsoljan byts ut mot metanol under inverkan av en katalysator.
 
SVA:s förbränningsugn för destruktion av externt och internt infektiöst material. Foto: Helena Davidsson/SVA

SVA:s förbränningsugn för destruktion av externt och internt infektiöst material.
Foto: Helena Davidsson/SVA

 För mer information, kontakta: 

Hans Kanbjer, sektionschef tel 018-67 40 78
Marina Johnsson, miljöingenjör 018-67 40 21

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls