Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rekordmånga sjuka av campylobacter

2016-12-21

Antalet personer som blir sjuka av campylobacter fortsätter att vara långt fler än normalt i Sverige. Under augusti-december har rekordmånga insjuknat.

Under perioden augusti–november i år rapporterades mer än dubbelt så många sjukdomsfall av campylobacterinfektion som normalt, och utvecklingen håller i sig under december. Folkhälsomyndigheten ser väldigt allvarligt på situationen.

Ökningen av sjuka personer sammanfaller med en rapporterad ökning av förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige. Färsk kyckling är sedan tidigare en känd källa till smitta och konsumtionen av just färsk kyckling har ökat de senaste åren. Vid tidigare utredningar under vintrarna 2014–15 och 2015–16 visade laboratorieanalyser att det var samma sorts bakterier som fanns hos både kycklingbesättningar och människor som blev sjuka.

Diagram över smittade flockar

Säsongsvariation av andelen (i procent) flockar där Campylobacter påvisats hos uppfödare tillhörande Svensk Fågel, som organiserar ett övervakningsprogram avseende Campylobacter hos slaktkyckling.

Undvik att bli sjuk – råd från Livsmedelsverket

• Var noggrann med handhygienen. Tvätta händerna före matlagning och direkt efter hantering av rått kött och rå kyckling.
• Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och rå kyckling. Då förhindrar man att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
• Genomstek alltid kyckling. Genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier.

Fakta om campylobacter

• Campylobacter är tarmbakterier som förekommer hos många djurslag, framför allt fågel.
• Bakterien utsöndras med avföringen hos människor och djur. Sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel och vatten.
• Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
• De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls