Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonellasmittat foder från Uppsalaföretag

Uppdaterat 130418 Vid rutinprovtagningar på foderföretaget Johan Hansson AB i Uppsala har det visat sig att fodret är smittat med salmonella. Företaget har nu stoppat alla sina leveranser. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetar med att begränsa smittan samt kontakta företagets kunder.  Djuren som fått foder från Uppsalaföretaget kommer att testas för salmonella.

– Smittat foder har levererats ut till djurägare, säger Helena Kättström, djurskyddschef. Vi kommer nu att kontakta djurägarna och ge dem närmare information. Vi arbetar också för att komma igång med provtagningen av djuren inom de närmaste dagarna.

Viktigt att komma igång med provtagning och sanering

Det är till största delen nötkreatur som misstänks ha fått smittat foder. Men det kan inte uteslutas att även andra djurslag drabbats, som får, grisar och hästar. Om provtagningen visar salmonella kommer gården att spärras och saneras.

Den aktuella fabriken har sanerats vid några tillfällen efter enstaka fynd av salmonella. Skillnaden vid den senaste kontrollen är att smittan hittats i det färdiga fodret. Det är inte ovanligt att salmonella finns i råvaran till fodret. Företaget ska då vidta åtgärder för att få bort smittan.

Vad kan djurägare göra? (OBS! Uppdaterad information i fetstil!)

Allt foder som är producerat från och med 7 april tas tillbaka och destrueras av Johan Hansson AB. Jordbruksverket kontaktar berörda djurägare. Aktuella åtgärder är till exempel byte av foder, rengöring av foderanläggningar och provtagning av djuren. Tidigast sex dagar efter byte av foder kommer Jordbruksverket att inleda en provtagning på djuren.

Du som köpt foder från 15 mars - 6 april, kan använda detta tills vidare i väntan på fler provsvar. I väntan på nytt foder kan djurägaren använda det foder som finns att tillgå.

Foderföretaget Johan Hansson AB ansvarar för att ta tillbaka och destruera fodret samt rengöring av silon/silos för mottagning av foder.

Djurägaren ansvarar för rengöring av fodersystemet i samband med byte av foder.

Kontakta din foderleverantör angående ersättningsfoder och hanteringen av smittat foder.

Se återförsäljare för Johan Hansson AB.

De djurägare som har frågor kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på tfn 0771-223 223.

Är salmonella i foder farligt?

Djuren blir sällan sjuka av salmonellasmittat foder. Symptomen varierar mycket och i många fall visar det infekterade djuret inga symptom alls.

Målet för myndigheternas arbete är att hindra salmonella från att komma in i livsmedelskedjan och förebygga att människor smittas. Efter kontakt med djur och foder bör man alltid tvätta händerna.

OBS! Senaste uppdaterad information om åtgärder ges på Jordbruksverkets webbplats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls