Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Schmallenberginfektion visar sig under lamningssäsong

I november 2012 kunde myndigheterna för första gången konstatera att Schmallenberg-viruset under kort tid spridit sig via svidknott till idisslare i hela Sverige. När det nu är dags för vinterlamning vill Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppmana djurägare och veterinärer att vara uppmärksamma på konsekvenserna av infektion med Schmallenbergvirus i svenska besättningar. 

Viruset sprids inte till människa och det är inte farligt att dricka mjölk, eller äta kött från djur som haft infektionen. Infektion med viruset kan leda till missbildade foster hos får, get och nötkreatur.

Rapportera misstänkta fall

Djurägare ska kontakta en lokal veterinär om man misstänker att djuren är infekterade  med Schmallenbergvirus. Under vintern sker ingen spridning av viruset eller någon nyinfektion. Symtom som kan tyda på infektion är att man har flera missbildade eller dödfödda lamm eller kalvar alternativt aborter i besättningen. Veterinärer uppmanas att kontakta SVA och Jordbruksverket om de får kännedom om symtom som kan misstänkas vara infektion med Schmallenbergvirus.

Smittade djur avlivas inte

Djur som konstateras vara smittade med Schmallenbergvirus kommer inte att avlivas och inga restriktioner införs på gården. Smittade djur kan inte föra smittan vidare till människor eller andra djur.

Enkäter för att följa viruset över tid

SVA och Jordbruksverket fortsätter att övervaka får, nötkreatur och älg för att få ökad kunskap om hur smittan drabbat dräktiga djur och deras avkomma. Provtagning görs också för att ta reda på hur stor del av djuren inom en besättning som kan vara drabbade. Då viruset är så utbrett kommer speciella enkäter att göras där djurägare uppmanas att fylla i om de har haft eller inte haft problem i besättningen jämfört med tidigare år. Detta är viktigt för att kunna ge så bra information som möjligt om virusets verkningar inför nästa år.

Första konstaterade kliniska fallet på lamm

Den 17 december kunde SVA för första gången påvisa Schmallenbergvirus i prover från ett lamm som kom från en besättning med kliniska symtom på infektion med Schmallenbergvirus. Just nu arbetar SVA med att genetiskt karakterisera viruset.

Kontaktpersoner för journalister

Erika Chenais, epidemiolog på SVA, tfn 018-67 46 15
Kristina Mieziewska, veterinär på Jordbruksverket, tfn 036-15 58 63

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls