Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smågnagare nästa steg för att söka efter rävens dvärgbandmask

2011-03-23
SVA tar nu nästa steg för att hitta smitta av rävens dvärgbandmask i Sverige. Nu förbereds en insamling av smågnagare i Bohuslän. Insamlingen sker i det område där den räv som var infekterad med dvärgbandmask sköts i december ifjol. Syftet med undersökningen är att få kunskap om var smittan finns, och vilka arter av smågnagare som är inblandade i parasitens livscykel.

Sedan fyndet av rävens dvärgbandmask i en räv från Lanneröd i Bohuslän, har SVA samlat in en stor mängd rävar för undersökning. Vi är nu nära att nå målet om 3 000 insamlade rävar. Hittills har nära 900 rävtarmar undersökts, men inga fler positiva fynd av rävens dvärgbandmask har gjorts.

Sorkar samlas in

Nu tar SVA nästa steg i att kartlägga smittan av rävens dvärgbandmask. Under april månad ska SVA på Jordbruksverkets uppdrag samla in smågnagare, i första hand sorkar, för undersökning. Insamlingen sker i området runt Lanneröd där den smittade räven sköts. Syftet är att få kunskap om var smittan finns, samt vilka smågnagararter som är inblandade i parasitens livscykel. Arbetet görs med hjälp av bland andra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Insamlingen börjar förberedas på plats i området under slutet av mars.

 Till skillnad från räv som rör sig över stora områden, håller sig sorkar till mindre hemområden som kan vara från några hundra till något tusental kvadratmeter i storlek. För större skogsmöss handlar det om enstaka hektar.
– Om smittan påvisas i sorkpopulationen så vet vi mer om var smittan finns, säger Helene Wahlström, epidemiolog på SVA. Den infekterade räven kan ha smittats i närheten av Lanneröd där den sköts, men kan också ha smittats fler kilometer eller mil bort.
 
Andelen sorkar som är smittade med rävens dvärgbandmask är troligen lägre än andelen smittade rävar. För att forskarna säkra ska få säkra resultat, måste man göra en omfattande insamling av sorkar.

Insamling så snart som möjligt

Sannolikheten att hitta smittade sorkar är störst under perioden efter snön smält, men innan gnagarna börjar fortplanta sig. Därför ska sorkarna börja samlas in så snart det är möjligt.

 De insamlade gnagarna kommer att analyseras vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och vid SVA. Resultatet av undersökningarna förväntas vara klara i början av juni.

För mer information, kontakta:
Marianne Elvander, statsepizootolog SVA, tel 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls