Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smittsam blodbrist hos hästar importerade till England

2010-01-27

Två hästar i England har konstaterats vara smittade med den allvarliga och obotliga sjukdomen infektiös anemi, rapporterar den brittiska myndigheten DEFRA den 20 januari 2010.

Hästviruset, som är besläktat med HIV-virus hos människa, ger en livslång infektion. Hästarna får en allvarlig påverkan på immunförsvaret, blir utmärglade och riskerar att dö. England hade inte haft några positiva fall sedan 1976. De nya fallen tillhör en grupp hästar som rest från Rumänien över Belgien till landet.

- Svenska hästar har varit fria från infektiös anemi sedan 1960-talet, säger Louise Berndtsson, virolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Vi gör några tusen tester av hästar som reser in och ut ur Sverige årligen. Det så kallade Coggins test som vi använder är mycket säkert, och är också det test som säkerställde de aktuella importfallen i England.

Att hästar reser mellan olika länder alltmer ökar också risken för smittspridning från infekterade områden.

- I Europa är risken för infektion i nuläget sannolikt störst i Rumänien, berättar Gittan Gröndahl, statsveterinär i hästsjukdomar på SVA. Infektiös anemi sprids med blodsugande insekter mellan hästar, mulor och åsnor. Människor kan inte drabbas. Det senaste utbrottet av infektiös anemi i vårt närområde, på Irland 2006, spreds dock bl a genom illegalt införd plasma som användes för behandling av sjuka föl.

- Blodprodukter såsom plasma som inte kvalitetskontrollerats, hemmagjorda produkter från blod som exempelvis används för att sprutas i hästars leder, liksom smutsiga kanyler och tandinstrument kan alltså också överföra virus, varnar Gittan Gröndahl. I fallet med den smittade italienska plasman på Irland 2006 har utredningar pekat på att den härrörde från rumänska slakthästar, kroniskt sjuka i infektiös anemi.

De smittade hästarna i England avlivades enligt myndigheternas beslut och kontakthästarna isoleras i tre månader med upprepad provtagning. Risken för att vidare smitta redan skett anses dock liten, eftersom det ännu inte är säsong för bitande insekter. Liknande hantering med avlivning av smittade hästar och smittspårning skulle göras i Sverige om den anmälningspliktiga sjukdomen upptäcktes här.

För ytterligare information:
Louise T Berndtsson, bitr statsveterinär,
Enhet för virologi, immunbiologi och parasitologi, SVA 018-674000

Gittan Gröndahl, tf statsveterinär,
Enhet för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA 018-674000

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls