Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smittsamma sjukdomar kartläggs i EU-projekt

2014-11-11

Två forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får miljonbelopp från Formas och ANIHWA-projektet, Animal Health and Welfare, inom EU. Dolores Gavier-Widén får 2,8 miljoner kronor för ett projekt som ska studera lagoviruset, som orsakar kaningulsot och fältharesjuka. Jean-Francois Valarcher får 3,8 miljoner kronor till att kartlägga nötkreaturs och fårs immunitet mot mul- och klövsjuka.

Jean-Francois Valarcher

Jean-Francois Valarcher, SVA. Foto: Göran Ekeberg

Klicka på bilden för högupplöst version.

Med början 2015 startas ett treårigt samarbetsprojekt mellan SVA och SLU, samt fyra forskargrupper i Belgien, Frankrike och Tyskland, för att kartlägga nötkreaturs och fårs immunitet mot mul- och klövsjukevirus. Projektet, som koordineras i Frankrike, syftar till att studera dessa djurgruppers respons-gensignaturer som kan associeras med mul- och klövsjuke-infektion och vaccination, samt immunitet med lång tidslängd och viruspersistens. Potentiella målmolekyler och faktorer kommer att identifieras för utveckling av nya vacciner och för att förhindra viruspersistens.

– Det är en mycket smittsam och kostsam sjukdom av stor ekonomisk betydelse och ett nytt vaccin behövs för att minska smittorisken. Nuvarande vacciner är otillräckliga för att kontrollera sjukdomen, säger Jean-Francois Valarcher.

Nytt lagovirus sprider sig

Virus av släktet Lagovirus orsakar kaningulsot hos kaniner och fältharesjuka hos harar. Sjukdomen uppstod på harar i början av 1980-talet i Sverige. Ett nytt lagovirus upptäcktes 2010 i Frankrike. Det spreds snabbt bland vilda och tama kaniner genom flera europeiska länder.

Den nya varianten av viruset (RVHD2) undgår immunförsvaret, och upptäcktes först hos tamkaniner som vaccinerats mot det gamla gulsotsviruset men som ändå blev sjuka. Det nya viruset har visat sig smitta inte bara kaniner utan också kaphare. Denna art är en nattaktiv gräsätare, som liknar fältharen till storlek och utseende och förekommer bland annat på Pyreneiska halvön, Mallorca och i nästan hela Afrika.

Dolores Gavier-Widén

Dolores Gavier-Widén, SVA. Foto: Göran Ekeberg

Klicka på bilden för högupplöst version.

Det finns en oro för att RVHD2 också spridits till Sverige, och kan ligga bakom dödlighet hos både vilda och tama kaniner samt hos harar. Projektet syftar till att studera uppkomsten och återkomsten av lagoviruset, upphov till aggressiva virusstammar och betydelse av en så kallad reservoarvärd av lagovirus. Det är ett treårsprojekt med koordinator från Frankrike. Forskare från Frankrike, Italien, Portugal och Sverige deltar.

 

 

 

 

 


 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls