Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smittskyddet gott på svenska gårdar

2014-02-20

Risken är minimal att hitta salmonella och verotoxinproducerande Escherichia coli-bakterier (VTEC O157) i fodret på en svensk lantgård med grisar eller nötkreatur. Det visar en nyligen genomförd undersökning vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Endast ett prov av 1 199 provtagningar på totalt 40 gårdar visade på bakterien salmonella.

För att bedöma behovet av kontrollåtgärder i framtiden är det viktigt att få fram kunskap om förekomsten av salmonella och VTEC O157 på våra gårdar. I en nyligen genomförd undersökning, där syftet var att undersöka om salmonella och VTEC O157 förekommer i gårdslagrat foder- och strömedel i Sverige, visade resultaten att endast ett prov var smittat. Detta betyder att salmonella eller VTEC O157 knappast förekommer i de undersökta gårdarnas foderhantering. Även om endast ett fåtal prover tagits ut av vissa foder styrks resultaten av att miljöprover från motsvarande foderutrymmen också var negativa − med detta enda undantag.
 
Provtagningarna genomfördes på 20 nöt- och 20 grisgårdar med intensiv animalieproduktion, belägna i olika delar av landet. Det enda provet som visade på de sökta bakterierna var ett miljöprov med salmonella från ett golv på en grisgård med torrutfodring. Den påvisade typen var Salmonella Typhimurium. Salmonella hade inte tidigare konstaterats på gården.

− Sammantaget visar resultaten med 95 procents säkerhet att andelen gårdar med smittat foder är mindre än 8 procent i Sverige. Situationen på svenska gris- och nötgårdar framstår, i jämförelse med en del andra medlemsstater inom EU, som mycket gynnsam när det gäller dessa smittämnen, säger professor Per Häggblom, SVA, som är ansvarig för studien.

Undersökningen har genomförts med ekonomiskt stöd av Jordbruksverket.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls