Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Snart vår och risk för kaningulsot

Kanin, foto Ann Nyman, SVA
Kanin. Foto: Ann Nyman/SVA.

2013-02-22 Nu ökar frågorna om kaningulsot hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Under våren brukar den smittsamma sjukdomen sprida sig bland vilda kaniner och även tamkaniner kan drabbas. I riskområden rekommenderar SVA vaccinering.

Kaningulsot, eller Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD), orsakas av ett calicivirus. Sjukdomen drabbar bara kaniner och har en mycket kort inkubationstid, en till tre dygn. De flesta kaniner dör och dödligheten är större hos kaniner äldre än två månader. Ett fåtal kaniner verkar vara motståndskraftiga mot viruset. Även en ung till synes frisk kanin kan bära på viruset och smitta andra kaniner.

Ibland sker plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Ibland framträder and-ningssvårigheter, hög feber, upphörd matlust, blodflöde, skum från nosen eller kramper.

Redan under tidig vår börjar kaningulsot spridas i Sverige. Viruset överlever utanför värddjuren och kan smitta via till exempel utrustning, kläder och skor som förorenats eller via kaninhår, avföring, blod, saliv, färskt gräs, hö och foder. Det krävs ofta en omfattande sanering och desinfektion av exempelvis stallar och burar innan nya djur tas in.

─ Den som bor i eller planerar att ta med sin kanin till riskområden som Skåne, Blekinge, Öland och Gotland kan skydda kaninen med vaccin. Sjukdomen verkar även ha spritt sig norrut ända upp till södra Mälardalen, säger laborator Ricardo Feinstein, SVA.

─ En vuxen kanin kan vaccineras en gång per år före våren och skyddet varar hela säsongen. Om man föder upp kaniner så ska man vaccinera två gånger, ge första sprutan vid en månads ålder och den andra inom en månad och sedan en gång per år.

Även mygg och knott kan överföra viruset. Därför kan det vara värdefullt att skydda kaniner mot insektsangrepp.

─ Den kanin som ska besöka en kaninkompis, eller ställa upp i en utställning bör vaccineras i god tid innan. Det tar minst tio dagar tills vaccinationen får full effekt, påpekar Ricardo Feinstein.

Ricardo Feinstein, SVA. Foto: Mikael Propst, SVA

Laborator Ricardo Feinstein, SVA. Foto: Mikael Propst, SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls