Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stor veterinärkonferens i Uppsala 26-28 september

2016-09-19

Den årliga internationella veterinärkonferensen arrangerad av organisationen ECVPH hålls i år i Uppsala, den 26-28 september på SLU i Ultuna.

ECVPH står för European College of Veterinary Public Health och ingår inom ramen för den veterinära specialistutbildningen i Europa. Organisationens uppdrag är att vidmakthålla och utveckla expertkunskap och professioner inom områdena djur, folkhälsa, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och konsumentskydd.

– Det här är ett möte där vår roll vad gäller djurskydd, säkra livsmedel och folkhälsa står i centrum för diskussionen. "Alla" är här, så det är ett fantastiskt tillfälle att träffa viktiga samarbetspartner och bolla nya idéer, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

De lokala organisatörerna representerar SLU, SVA och Livsmedelsverket.

Se program och information här.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls