Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stora skillnader i antibiotikaförsäljning mellan länder

2012-10-15

Statistik över försäljning av antibiotika för djur under 2010 i olika europeiska länder redovisas i en rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Information från Sverige har lämnats av SVA och Jordbruksverket.

- Det här är otroligt spännande att få vara med om säger Christina Greko, veterinär och antibiotikaexpert som medverkat i rapportens utveckling. För fem år sedan publicerade bara nio länder statistik, och siffrorna presenterades på olika sätt. Nu deltar 19 länder, och redan till nästa års rapport väntar vi oss att ännu fler deltar.

Rapporten visar att användningen av antibiotika skiljer sig mellan olika länder. Siffrorna ska tolkas med försiktighet, men skillnaderna är tydliga. Island, Norge och Sverige ligger lägst. I genomsnitt var 90 % av försäljningen antibiotika för behandling av hela djurgrupper genom inblandning i foder eller vatten. I Sverige var motsvarande andel under 15%.

- I Sverige har vi sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom. Friska djur behöver inte antibiotika, säger Christina Greko. I jämförelse med många andra länder har vi därför en låg antibiotikaanvändning och ett gynnsamt resistensläge.

I rapporten redovisas den sålda mängden antibiotika som mg per kg sammanlagd skattad levandevikt av olika djurslag. Detta görs för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer mellan länderna. Men det är ett rent tekniskt mått som är väldigt grovt och direkta sifferjämförelser kan vara missledande.

EU-kommissionens och EMA:s mål är att kunna presentera statistik på ett enhetligt sätt så att data kan jämföras mellan länder och över tid. Nästa steg är att ta fram metoder för att samla in statistik per djurslag och typ av uppfödning. Nya och bättre mätenheter behöver också utvecklas.

- Denna och kommande rapporter kommer att bli ett viktigt redskap i arbetet mot antibiotikaresistens. Vi måste kunna mäta framsteg inom EU, avslutar Christina Greko.

Mer information

Christina Greko, veterinär och antibiotikaexpert, Tel 018-67 43 37 

Läs mer

Antibiotika

Läs mer hos andra

Jordbruksverket: Om djurens sjukdomar

European Medicines Agency, EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Pressmeddelande: European Medicines Agency publishes report on sales of veterinary antimicrobial agents in 2010

European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls