Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA deltar i stort bluetongue-projekt

2017-10-06

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) deltar i ett stort EU-projekt om den allvarliga virussjukdomen bluetongue, även kallad blåtunga. Viruset sprids via blodsugande svidknott och kan ge sjukdom hos både tama och vilda idisslare, samt kameldjur. Forskningsprojektet har 19 deltagande organisationer från totalt 15 länder och koordineras av Nottinghams universitet. Från Sverige deltar SVA, och forskare Ali Mirazimi leder här arbetet.

Målet med projektet är att förstå samspelet mellan smittämne, djurbestånd och miljö. Ett syfte är att utveckla en mer detaljerad och aktuell molekylär, epidemiologisk karta över de stammar av bluetongue-virus som cirkulerar i Europa och dess grannländer. Projektet, som startade i september, pågår under fem år, 2017 – 2021. Arbetet ingår i EU-programmet Horizon 2020 Animal Health.

Inom projektet planeras också för att utveckla innovativa multiplexdiagnostiska verktyg för att identifiera och typa bluetonguevirus. Forskarna vill också försöka karaktärisera överföringen av virus från bärare bland idisslarna, hur djuren infekteras, hur viruset förökas och vilken kapacitet svidknotten har att smitta djuren.

Projektet kommer att omsätta omkring sex miljoner euro.

Ali Mirazimi

Forskare Ali Mirazimi leder arbetet med projektet om bluetongue vid SVA. Foto: Mikael Propst/SVA

Fakta om bluetongue

Bluetongue förekommer främst i Afrika, Mellanöstern, Nordamerika och Medelhavsområdet. År 2006 spreds sjukdomen för första gången till Nordeuropa och 2008 även till Sverige.

Ett flertal serotyper av bluetonguevirus cirkulerar i Medelhavsområdet. Serotyp 4 spreds under 2014-2015 över östra delarna av Europa. I Frankrike pågår sedan hösten 2015 ett utbrott av serotyp 8.

Alla djur som smittas blir inte sjuka och graden av symptom varierar från lindriga symptom till allvarlig sjukdom och död. Förutom feber ses svullnad och rodnad i slemhinnorna i mun- och näshålor. Djuren saliverar och har nosflöde. Svullnad kan också ses kring nos, öron och ibland hela huvudet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls