Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA får forskningsmedel för att studera effekter av schmallenbergvirus

Forskningsrådet Formas har från sina akuta utlysningsmedel beviljat SVA en miljon kronor. Pengarna ska gå till att under sommaren och hösten 2013 samla in provmaterial och data från svenska får- och nötkreatursbesättningar. Syftet är att få en bättre förståelse för spridningsdynamik och sjukdomseffekter av det nya schmallenbergviruset. Efter förra årets snabba spridning av smittan över stora delar av landet förväntas under denna period en andra våg av smittspridning.

Genom att under hela den troliga smittspridningsperioden mellan maj och november göra upprepade provinsamlingar i svenska får- och nötkreatursbesättningar, och analysera förändringar i förekomsten av infektion över tid, hoppas forskarna kunna få en bättre förståelse för infektionsdynamiken. För att uppskatta effekterna av sjukdomen kommer sedan förändringar i infektionsstatus att jämföras med produktions- och reproduktionsresultat, och flera enkätstudier kommer att genomföras.

Studien kommer att ge mycket viktig kunskap om smittspridningen och dess effekter, och kommer att utgöra underlag för förbättrade rekommendationer och information till djurägare. Dessutom förväntas studien att ge värdefull och mer generell kunskap om insektsburna sjukdomars infektionsdynamik, vilken kommer att kunna användas vid eventuella framtida utbrott av för landet nya insektsburna infektioner.

Undersökningen sker i samarbete med Jordbruksverket, Svenska djurhälsovården och Växa Sverige. Projektledare är laborator Karl Ståhl, SVA.

Mer information
Karl Ståhl, tel 018-67 41 27, mejla Karl Ståhl

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls