Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA får pengar till forskning om mjältbrand

2017-02-16

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får en miljon kronor till forskning om mjältbrand. Det är forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, som ger bidraget efter en akutansökan. Syftet är att snabbt säkra material och data från sommarens utbrott i ekoparken Omberg i Östergötland.

SVA kommer att samarbeta med Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet i mjältbrandsprojektet. Prover från både tama och vilda djur i Ombergsområdet kommer att samlas in för att se om det finns antikroppar mot mjältbrand vilket skulle indikera att djuren tidigare träffat på smittan. Prover kommer även att samlas in från miljön. Människor som berörts av utbrottet på olika sätt, till exempel drabbade djurägare, kommer att intervjuas om sina tankar och erfarenheter kring utbrottet och kontakterna med myndigheter.

– Syftet är att vi ska lära oss för att bättre kunna förebygga liknande händelser i framtiden. Vi kommer att lämna in fler forskningsansökningar för att ta fram modeller för att kunna förutsäga utbrott, och då bland annat titta på geologi, klimat och väder, säger statsepizootolog Ann Lindberg, SVA, som är projektledare.

Utbrotten av mjältbrand har ökat på senare år. Från 2008 fram till nu har fyra utbrott skett mot ett fåtal de föregående 50 åren.

– Fyra utbrott är mycket. Det kan bland annat bero på klimatförändring och förändrad markanvändning.

Det nu beviljade miljonprojektet kommer att bedrivas under 2017.

Läs mer

om mjältbrand

Läs Formas pressmeddelande

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls