Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA fortsätter arbetet med fallen av newcastlesjuka

2010-03-07

SVA fortsätter att arbeta aktivt med rådgivning och diagnostik kring utbrotten av newcastlesjuka i Sverige. Hittills har tre fall av newcastlesjuka konstaterats hos tamfågel, men inga nya fall har påvisats sedan den 24 februari 2011.

Newcastlesjuka orsakas av viruset PMV-1, som hos vilda fåglar kan ge sjukdomen duvpest.

Gnilla Hallgren är veterinär vid SVA och arbetar med de aktuella fallen:
– De tre aktuella fallen av newcastlesjuka har så vitt det är känt inte haft några kontakter mellan sig. Men de har varit belägna i områden där man hittat fall av duvpest hos vilda duvor.
– Fall av duvpest bland vilda duvor har sedan hösten 2010 konstaterats i sju olika län. SVA fortsätter att undersöka inskickade misstänkta fall.

Vad gör SVA nu?

– För närvarande ligger SVA:s fokus på att göra riskbedömningar och ge råd i samband med arbetet med att spåra smittan till och från de smittade anläggningarna samt om hur de bäst saneras. SVA har ett nära samarbete med övriga inblandade myndigheter och veterinärerna ute i fält.

– Det  är viktigt att djurägare genast anmäler till veterinär om de misstänker smitta hos sina fåglar. Då kan vi snabbt få in prover för att ställa diagnos, vilket ökar möjligheten att tidigt stoppa smittan, avslutar Gunilla Hallgren.

För ytterligare information, kontakta:
Gunilla Hallgren, epizootolog, tel 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls