Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA och 4H samarbetar om hygien i gårdsmiljö

2016-04-27

Hur sprids smittor mellan djur och människor, och via miljön på gårdar som tar emot besök? Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har startat ett projekt som dels ska utveckla metoder för att kommunicera och dels öka förståelsen och kunskapen om dessa frågor. Samarbetspartner är Riksförbundet Sveriges 4H och flera myndigheter.

Karin Artursson med killingar.

Forskningskoordinator Karin Artursson, SVA, i närkontakt med killingar på 4H-gården Almvik i Skåne. Foto: Karolina Erixon, 4H Almvik. Klicka på bilden för högupplöst version.

– Vi är glada att i detta projekt samarbeta med Sveriges 4H. Vi tror att det har ett stort mervärde att i kommunikationen om smittskydd vända oss till just barn och unga eftersom de utgör den nya generationen, säger forskningskoordinator Karin Artursson vid SVA, som är initiativtagare till projektet.

Stadsnära djurgård värdefull kontakt

För 50-60 år sedan hade många en naturlig kontakt med lantbruket och dess djur antingen genom ett eget lantbruk, eller via släkt eller vänner. I dagens samhälle är det färre som har den kopplingen, särskilt bland de yngre. Stadsnära djurgårdar och odlingar kan därför utgöra en värdefull kontaktyta. Att umgås med djur är något som många upplever positivt men kunskapen om hur man undviker smittrisker är ofta bristfällig.

– Vi vill i det här treåriga projektet utveckla nya kommunikationsvägar för barn och ungdomar för att bättre kunna nå ut med kunskaper om bland annat hygien och smittskydd. Vi kommer också att studera hur denna kunskap tas emot och omsätts i handlande. På så sätt vill vi sprida insikter om hur människor, djur och natur samverkar och är beroende av varandra.

Hur man undviker smittor

Samarbetet fokuserar på tre 4H-gårdar, men fler deltar i projektet. I samarbete med personal och besökare vid de tre gårdarna tas en utbildning fram. Syftet är att föra ut kunskap om hur man undviker spridning av smittor mellan djur och människor, men också hur man visar respekt för djur och natur. De hygienregler som exempelvis tas fram inom utbildningen ska sedan införlivas i verksamheten på alla 4H-gårdar i landet.

Utformningen av utbildningen görs i samarbete med pedagogisk expertis som också står för utvärdering av hur väl man tagit till sig kunskaperna. I projektet involveras länsveterinär, smittskyddsläkare samt besättningsveterinärer vid de 4H-gårdar som deltar i projektet. Även en psykolog deltar.

Projektet har ett "One Health"-perspektiv, vilket bland annat syftar på att många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Smittan överförs inte sällan via vatten, livsmedel eller med vektorer såsom myggor och fästingar. Forskarnätverket One Health Sweden är också en partner. MSB finansierar projektet.

Projektledare Catrin Vesterlund-Carlson, SVA.

 Projektledare Catrin Vesterlund-Carlson, SVA, tillsammans med två kaniner. Foto: Anna Carlson. Klicka på bilden för högupplöst version.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls