Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA studerar djurhälsa i klimatuppdrag

2014-04-03 

Vad betyder pågående klimatförändring för våra djur? Kommer smittsamma sjukdomar lättare att spridas mellan djur och mellan djur och människor? SVA deltar i SMHI:s regeringsuppdrag om klimatanpassning.

Ann Albihn, SVA

  

Laborator Ann Albihn är den som vid SVA leder arbetet med klimatanpassning. Foto: Göran Ekeberg, AddLight. Klicka på bilden för högupplöst version.

− Svensk djurhållning har blivit mer sårbar för störningar genom den strukturrationalisering mot större och mer specialiserade gårdar som präglat de senaste decennierna. Djuren kan påverkas av extremväder som värmebölja, torka och översvämning eller indirekt genom brist på foder och rent vatten, säger laborator Ann Albihn, som vid SVA leder arbetet med klimatanpassning.

Det nya regeringsuppdraget är en uppföljning av Klimat- och sårbarhetsutredningens (SOU 2007:60) arbete 2005-2006, som SVA också deltog i. Syftet nu är att ett aktuellt underlag ska tas fram till årets slut för att säkra att anpassningen till ett förändrat klimat inom ett antal samhällssektorer sker på ett ändamålsenligt sätt. De mest angelägna insatserna ska prioriteras och stödjas.

− Vi ska börja med en tillbakablick och se vad som hänt sedan 2006. SVA har sannolikt mest att tillföra på delmål 1 ”Uppdatering av kunskap om konsekvenser av förändrat klimat”. SVA ska jobba med området ”Människors hälsa”, där SMHI även inkluderar djurhälsa. Fokus är på zoonoser, sjukdomar som kan spridas mellan djur och människa. Men även andra viktiga djursjukdomar och annan hälsopåverkan av betydelse för djuren ska påtalas. Det är ett omfattande uppdrag som ska utföras på kort tid, säger Ann Albihn.

Ett tiotal personer från olika enheter vid SVA deltar.

− Vi ska ge synpunkter på vad som behöver göras så att inte djurhållningen drabbas mer än nödvändigt. Det är bra att SVA är med i detta arbete så att även aspekter på djurhållning blir synliga i uppdraget. Det finns till exempel flera sjukdomar som sprids med insekter och via vatten, särskilt när det är varmt och höga flöden, exempelvis de senaste årens utbrott av bluetongue och schmallenbergvirus i Sverige.

Mer information

Laborator Ann Albihn, SVA, tel. 018-67 43 19

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls