Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA undersöker fladdermöss i fält

Vattenfladdermus

Vattenfladdermus. Foto: Anders Lindström, SVA

2013-07-25 Under vecka 30 letar SVA fladdermöss i Skåne. SVA har sedan slutet av 90-talet ansvaret för övervakning av fladdermusrabies, European Bat Lyssavirus (EBLV), hos svenska fladdermöss.

Övervakningen utförs i dag genom att levande fladdermöss nattetid fångas in med nät och sedan provtas ute i fält. Därefter släpps de fria igen. Syftet med arbetet är att kartlägga eventuell förekomst av fladdermusrabies i Sverige.

Forskarna tar blodprov, salivprov, bedömer kön och ålder samt ringmärker fladdermössen innan de släpps. I Sverige har antikroppar mot EBLV, men inte virus, påvisats hos enstaka vattenfladdermöss. Det betyder att djuren stött på EBLV under sin levnad och att immunförsvaret har aktiverats. Sannolikt förekommer EBLV hos vissa fladdermössarter i Sverige, men i mycket låg grad. EBLV kan i mycket sällsynta fall även smitta andra varmblodiga djur, däribland människa och orsaka livshotande rabieslik sjukdom. Däremot har det klassiska rabiesviruset aldrig påvisats hos fladdermöss i Europa.

Under provtagningarna 2009 och 2012 kunde antikroppar mot EBLV påvisas hos enstaka vattenfladdermöss i Skåne respektive Småland. Hos ingen av fladdermössen kunde virus påvisas i saliven. Undersökning av fladdermöss i fält (aktiv övervakning) har genomförts årligen sedan 2008.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls