Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svält trolig dödsorsak för delfin

2015-08-25

Delfinen som nyligen hittades på stranden på norra Öland dog troligen av svält. Det var en vuxen hona som var cirka 287 cm lång. Hon var mager och hade ingen mat i mag- tarmkanalen, visar en undersökning hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det fanns inga uppenbara sjukliga förändringar i de inre organen förutom möjligen tecken på magsår. Dessa fynd talar för att delfinen dött av svält, troligen för att den inte befann sig i sin "normala" miljö.

På grund av den kraftiga förruttnelsen gick det inte att bedöma om delfinen varit dräktig i år. SVA kunde inte heller avgöra om det rör sig om samma delfin som kallats "Vilse" i media, och som tidigare i år påträffats levande i svenska vatten.

Efter obduktionen togs prover för Naturhistoriska riksmuseets räkning, bland annat olika vävnadsprover till museets miljöprovbank där de förvaras i fryst skick för bl.a. framtida forskning om miljögifter och genetik. Dessutom kommer skelettet att sparas i museets skelettsamling.

Valar och delfiner tillhör lagparagrafen Statens vilt, och ska om de påträffas döda rapporteras till polisen, SVA eller Naturhistoriska riksmuseet. Varje djur ger värdefull information till forskning om vår miljö.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls