Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA:s forskare knyter tätare band till Uppsalas Life Science-sektor

Nu knyter SVA:s framgångsrika forskare tätare band till Uppsalas Life Science-sektor genom ett nytt samarbetsavtal med nätverket Uppsala BIO.
Inom Uppsala BIO ska SVA medverka till att utveckla konkurrenskraften inom Uppsalaregionens life science-sektor. Uppsala BIO är ett nära samarbete mellan industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Inom nätverket kommer SVA delta i regionala och internationella nätverk, program för gymnasie- och universitetsstudenter, ordna seminarier, information och marknadsföring.
Karin Artursson koordinerar forskningen vid SVA:

– SVA satsar på forskning som är steget före. Vi ska snabbt och säkert kunna diagnosticera olika smittor och vidta kraftfulla åtgärder när nya smittor bryter ut.

– Genom nära kontakt med andra myndigheter, veterinärer, företag och bransch- och intresseorganisationer skaffar vi god överblick över djurhälsoläget och hot som kan dyka upp.

Uppsala BIO blir ett värdefullt tillskott till våra nätverk i regionen, framhåller Karin Artursson.

- Vi ser fram emot att få samarbeta med SVA, säger Madeleine Neil, Uppsala BIO. Deras kunskap om behov inom diagnostik och deras internationella nätverk har stort värde för regionens många utvecklingsprojekt inom bl a diagnostik.

 För mer information, kontakta Karin Artursson, forskningskoordinator.
Tel 018-67 40 00. E-post:
forskningskoordinator@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls