Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVAvet tar upp EU-projekt om bioberedskap

2013-09-27

Hur använda samhällets krisberedskap på ett effektivt sätt? Hur öka samverkan mellan smittbekämpande och brottsbekämpande myndigheter nationellt och mellan olika länder? Det har varit viktiga utgångspunkter för EU-projektet AniBioThreat. Nummer 3/2013 av tidningen SVAvet, som speglar verksamheten vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), handlar om projektet.

Rickard Knutsson, SVA

Att överbrygga gränser som delar länder, kompetenser och yrkesdiscipliner har varit nyckelfaktorer för AniBioThreat, säger Rickard Knutsson, SVA, som varit koordinator för det stora EU-projektet. Foto: Mikael Propst/SVA

Det treåriga pilotprojektet AniBioThreat startade 2010 och avslutas 1 oktober. Projektet är finansierat av EU:s generaldirektorat Home Affairs och har koordinerats av SVA. Förutom Sverige så har femton samverkanspartners från följande sju EU-länder ingått i konsortiet: Danmark, Storbritannien, Holland, Tyskland, Ungern, Frankrike och Italien. I mitten av september höll projektet en slutkonferens i Bryssel om hur man bygger en tvärsektoriell bioberedskap.

─ Sveriges tradition av myndighetssamverkan låg till grund för denna europeiska satsning. Att överbrygga gränser som delar länder, kompetenser och yrkesdiscipliner har varit nyckelfaktorer för AniBioThreat, säger Rickard Knutsson, SVA, som varit koordinator för projektet.

─ Övningar, som den i februari i Åre med 80 deltagare från åtta länder, är ett bra exempel på när myndigheter samarbetar över yrken och sektorer. Syftet har varit att öka säkerhetskulturen hos beredskapsmyndigheter. Kunskapsöverföring sker genom forskning, utbildning, seminarier och övningar.

Inom AniBioThreat har sju doktorander arbetat med olika forskningsinriktningar. I detta nummer av SVAvet presenteras fyra av dessa. Andra medverkande i tidningen är GD Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lars Hedström, chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning/Försvarshögskolan, samt Bo Sundqvist och Ulrika Allard Bengtsson, båda SVA, som arbetar med kvalitetssäkring och biosäkerhet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls