Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVAvet tar upp salmonella i Skåne

2014-03-20

En omfattande smittspårning pågår för att ta reda på utbredningen av Salmonella Dublin i Skåne. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ser allvarligt på läget. Årets första nummer av tidningen SVAvet skildrar arbetet med att identifiera smittade gårdar och ger goda råd till hur nötkreatursägare kan undvika salmonella.

Tidningen SVAvet utges av SVA och skildrar aktuell verksamhet vid den veterinärmedicinska expertmyndigheten. Nummer 1/2014 utkommer denna vecka och ägnar tre sidor år Salmonella Dublin i Skåne. Sedan tidningen trycktes har ännu en skånsk nötkreatursbesättning konstaterats vara smittad, och antalet smittade gårdar är nu uppe i åtta.

Det aktuella numret tar även upp den nya parasit som upptäckts på odlad fisk i Sverige, och som tidigare inte beskrivits för djurslaget fisk. Parasiten kan utgöra ett hot mot ekonomin för fiskodling.

Dricksvattenkvalitet och smittspridning i vatten uppmärksammas då och då i media. SVA samarbetar med flera andra myndigheter i ett nystartat projekt om hur samhället kan bli bättre på att minska risker för spridning av smitta mellan djur och människor via vatten. Projektet leds av SVA och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Afrikansk svinpest är ett ökande hot mot grisnäringen på den europeiska kontinenten. SVA-doktorand på plats i Uganda skriver om det lokala arbetet mot den mycket smittsamma sjukdomen.

Fransk hjärtmask är en parasit som kan orsaka allvarlig sjukdom för hundar. Masken har på senare år påträffats på olika håll i landet. SVA:s expert beskriver sjukdomen i en första artikel och i kommande nummer redovisas ett aktuellt fall i Sverige.

Om dessa och andra intressanta ämnen kan du läsa i tidningen SVAvet. Prenumeration är kostnadsfri och kan göras via SVA:s webbplats. Tidningen hittar du där även i digital form, som nedladdningsbar pdf-fil.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls