Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

USA öppet för samarbete om bioberedskap

2014-01-24

SVA är tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och UPMC Center for Health Security i USA värdar för ett seminarium om bioberedskap. Mötet hålls 31 januari på House of Sweden i Washington.

Rickard Knutsson, SVA
Rickard Knutsson, SVA, samordnar seminariet i Washington. Foto: Mikael Propst/SVA

Sverige har en tradition av samverkan mellan myndigheter om till exempel zoonoser, sjukdomar som smittar mellan djur och människor. USA ligger i forskningsfronten inom forskning och utveckling inom säkerhet. SVA med flera svenska myndigheter har nu inbjudits av amerikanska myndigheter till ett möte om samarbete. Målet är att etablera ett gemensamt projekt med flera amerikanska myndigheter på beredskaps-, lantbruks- och livsmedelssäkerhetsområdet, samordnat av SVA på svensk sida.

Den amerikanske värden UPMC Center for Health Security har uppgiften att skydda befolkningens hälsa från konsekvenser av epidemier och katastrofer.

Seminariet har rubriken One Health Security och hålls 31 januari på House of Sweden i Washington. Bland de medverkande talarna finns samordnare Rickard Knutsson och planeringsdirektör Staffan Ros, båda från SVA. I övrigt medverkar från Sverige bland andra Lars Hedström, chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning/Försvarshögskolan, Catrin Molander, enhetschef vid Jordbruksverket, professor Anders Kvarnheden, SLU, samt Anne Lindquist Anderberg, forskningssamordnare vid MSB för USA/DHS och Kanada. Intresset för seminariet är stort i USA och flera berörda myndigheter, liksom nyckelpersoner och amerikanska experter kommer att delta.

− Förhoppningen är att vi genom seminariet kan identifiera gemensamma intressen, som kan leda till samarbetsprojekt inom till exempel forskning och diagnostik på smittämnen som kan spridas globalt, säger Rickard Knutsson.

− Internationell samverkan främjar det nationella beredskapsarbetet och kan leda till bättre resursutnyttjande av olika kompetenser. USA har erfarenhet av bioterrorism och naturkatastrofer, som vi tack och lov inte har. Vi kan dock bidra med viss teknik, kunskap och erfarenheter.

Vid mötet i Washington kommer han även att redogöra för det framgångsrika EU-projektet AniBioThreat, som avslutades i höstas och som han var koordinator för. Det projektet, som bland annat ledde till praktiska övningar och ett stort antal forskningsartiklar, samlade samarbetspartners från åtta europeiska länder. Se till exempel SVAvet nr 3/2013.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls