Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sverige föregångsland i kampen mot antibiotikaresistens

2012-11-16
I Sverige användes 64 ton antibiotika till människor och 12 ton till djur under 2011. Ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, visar att Sverige är bland de länder i Europa med lägst antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens. Men problemen med resistenta bakterier ökar ändå allt snabbare och för att möta nya hot krävs samarbete på bred front.

I samband med den europeiska antibiotikadagen jämför ECDC antibiotikaförbrukningen till människor i Europa. Dessutom publiceras kartor över förekomsten av resistenta bakterier inom sjukvården. Sverige är ett av få länder där mindre än en procent av alla svåra infektioner med gula stafylokocker är orsakade av MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker).

– Sverige har tillsammans med Norge ett unikt läge med låg antibiotikaförbrukning och låg förekomst av resistenta bakterier både inom sjukvården och inom djurhållningen. En förklaring till detta är ett långsiktigt arbete för att använda antibiotika på rätt sätt och för att minska smittspridning inom både human- och veterinärmedicin, säger Karin Tegmark Wisell chef för enheten antibiotika och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet (SMI).

Resistenta bakterier sprids mellan människor och djur

Europeiska läkemedelsverket publicerade nyligen statistik som visar på mycket stora skillnader mellan länder i försäljning av antibiotika för djur. I snitt användes 90 procent av all antibiotika till massmedicinering av djurgrupper. I Sverige var motsvarande siffra endast 12 procent. Sverige var också bland de länder som hade lägst förbrukning totalt sett.  Men även om Sveriges läge är bra är utmaningarna stora.
 
– Resistenta bakterier sprids genom resande, handel och transport av djur och livsmedel. Sambanden är komplexa och resistensutvecklingen går allt snabbare. Ska vi lyckas behålla vårt gynnsamma läge i Sverige behövs ännu tätare samarbete mellan myndigheter och organisationer nationellt och på regional nivå inom landsting och län, säger Christina Greko, veterinär och antibiotikaexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) .  

Viktigt startskott för samverkan

Ett viktigt steg är därför startskottet den 16 november för ett nationellt antibiotikaforum där alla myndigheter och organisationer som arbetar med antibiotikaresistens medverkar. Seminariet direktsänds via Smittskyddsinstitutets och SVA:s webbplatser och går även att ta del av i efterhand.
 

Vid frågor kontakta
Christina Greko, veterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, 018-67 43 37
Karin Tegmark Wisell, enhetschef, Smittskyddsinstitutet, 070-329 26 02

Presskontakt
Christer Janson, medieansvarig, Smittskyddsinstitutet, 070-712 96 54
Mikael Propst, presssekreterare, SVA, 018-674111

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls