Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sverige leder vaccinprojekt mot Krim-Kongo blödarfeber

2017-01-19

Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Karolinska Institutet (KI) leder ett europeiskt projekt med målet att få fram ett vaccin mot Krim-Kongo blödarfebervirus. Smittan ingår i samma virusgrupp som till exempel ebola.

Projektet, kallat CCHFVaccine, finansieras med sex miljoner euro inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Utöver det svenska deltagandet ingår ytterligare elva partner från Europa, Mellanöstern, Centralasien och USA.

Sjukdomen Krim-Kongo blödarfeber (CCHF) orsakas av ett fästingburet virus. Den beskrevs för första gången på 1940-talet i sydvästra Ryssland. I dag finns viruset spritt i Ryssland, stora delar av Afrika, Mellanöstern, Ostasien och i sydöstra Europa. Två inhemska fall av CCHF rapporterades i fjol i Spanien.

– Krim-Kongo blödarfeber är en allvarlig sjukdom. Sjukdomen leder i värsta fall till inre blödningar och död, cirka 30 procent av dem som insjuknar avlider. I dag finns det inte någon bra specifik behandling av sjukdomen och inget vaccin för att skydda mot infektionen, säger forskare Ali Mirazimi som leder arbetet med att ta fram ett vaccin.

Krim-Kongo blödarfebervirus klassificeras i riskklass 4 som är den högsta möjliga riskklassen för smittämnen. Det måste därför hanteras i det säkerhetslaboratorium som finns vid Folkhälsomyndigheten, det enda i Norden i den klassen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls