Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tornedalsvargar utan dvärgbandmask

2013-02-15 De två invandrade vargarna i Tornedalen har inte dvärgbandmask. Det visar de första provanalyserna, som gjorts vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

För en tid sedan observerades ett vargpar, en tik och en hane, som invandrat från öster till Tornedalen. Eftersom de är genetiskt intressanta har en flytt från renbetesmarkerna diskuterats. Därför har SVA uppdraget av Naturvårdsverket och Jordbruksverket att undersöka vargparets spillning för att ta reda på om de är infekterade av dvärgbandmask.

Någon förekomst av dvärgbandmask har inte kunnat påvisas i spillningsprov från de nu aktuella vargarna. Från hanen har tre prover tagits, två samma dag, och det tredje fyra dagar senare. Från tiken är hittills ett prov taget. Spillningens identiteter är fastställda genom DNA-analyser.

Ytterligare provtagning kommer att genomföras senare i samband med om en eventuell flytt blir aktuell. Flyttning av vargar ingår i den svenska rovdjursförvaltningen, liksom utsättning av vargvalpar från djurparker. Detta för att motverka den inavel som skett inom vargstammen i Sverige.

Hundens respektive rävens dvärgbandmask har olika mellanvärdar, hjortdjur respektive smågnagare. Det gör att rävens mask i allmänhet får större spridning och också är farligare för människan. Hundens mask är den som sannolikast kan förekomma hos varg.

Kontaktperson vid SVA:

Forskningsingenjör Arne Söderberg, tel. 018-67 40 73, arne.soderberg@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls