Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Trikiner hittade hos vildsvin från Dalarna

2016-04-07

SVA har för första gången hittat trikiner hos ett vildsvin från Dalarna. I Dalarna har trikiner tidigare påvisats hos två björnar och hos andra vilda djur som rödräv och varg.  Trikinsmittat kött kan infektera människor som äter det. Därför är det mycket viktigt att trikintesta kött från vildsvin och björn som ska användas som livsmedel.

Trikiner har för första gången hittats i ett prov från vildsvin i Dalarna. Foto: SVA och Bengt Ekberg/SVA.
 

Vildsvinet, vars kött skickats till SVA för trikinanalys, innehöll ca en trikinlarv per gram kött. Detta är det första trikinfyndet hos vildsvin i år. Varje år påvisas trikiner hos en handfull (ett till sex) vildsvin från södra och mellersta Sverige (se Trikinfynd i Sverige (pdf)). Under förra året skickades ca 90 000 vildsvinsprover till olika trikinlaboratorier i Sverige. Detta är en rejäl ökning jämfört med året innan då ungefär 70 000 prover analyserades, en ökning med nästan en tredjedel. 

Enligt livsmedelslagstiftningen ska allt kött som ska säljas eller ges bort testas för trikiner. Kött från björn, vildsvin och andra vilda djur som kan vara smittade av trikiner, ska alltid ska levereras till vilthanteringsanläggning. Däremot behöver man inte testa det om man tänker äta det själv.
– Det är väldigt ovanligt med smittade vildsvin, men vi rekommenderar ändå att man tar prov, även om man ska äta köttet själv, råder parasitolog och veterinär Eva Osterman Lind, SVA.

Fakta om trikiner

Trikiner är parasiter som kan finnas i kött från bland annat vildsvin, tamsvin, häst och björn. Människor kan smittas genom att äta trikininfekterat kött som inte är ordentligt tillagat. För att bli sjuk krävs att man får i sig totalt ca 75-100 larver, medan ett större antal kan ge svåra symtom och ibland leda till döden. Vildsvinet som analyserats hade ca en larv per gram kött.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls