Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA värd för tvärvetenskaplig konferens om klimatförändringar

2010-08-31

Påverkar klimatförändringar djurens hälsa? På vilket sätt? Påverkas människors Hälsa av djurens förändrade villkor? Vad visar den senaste forskningen? Den 1–3 september 2010 ordnar SVA:s kompetenscentrum för klimat och djurhälsa en tvärvetenskaplig konferens som förenar veterinär- och humanmedicin, ekologi och evolution.

Klimatförändringen orsakar stora förändringar bland jordens ekosystem genom att ändra arters geografiska utbredning och livsbetingelser. Ett förändrat klimat påverkar även ekologin hos många skadedjur och smittämnen (sjukdomsalstrande organismer) som i hög grad påverkar både människors och djurs hälsa. För att hantera och förutse effekter av klimatförändringen är det viktigt att klimatfrågorna tas upp både tvärvetenskapligt och internationellt. För att intensifiera och stärka det anslaget, ordnar SVA nu en konferens om lika aspekter av klimatförändringen. Veterinär- och humanmedicin, ekologi och evolution kommer att kopplas samman av en rad internationella forskare.

Professor Hans Pörtner från Alfred-Wegener-Institute, Tyskland, beskriver organismers förmåga att anpassa sig till stigande temperaturer. Anpassningen kan avgöras av hur väl en organism kan syresätta sig. Blir det för varmt, hinner organismens blodcirkulation inte pumpa runt tillräckligt med syre. Professor James Mills från National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases i USA belyser klimatförändringens effekt på ekologi och sjukdomar hos gnagare. Gnagare kan bära ett stort antal sjukdomar och parasiter som också kan drabba människan. De kommande decennierna förväntas många arter av gnagare ändra sin utbredning mot polerna. Med gnagarna följer också sjukdomarna.

Den kanadensiske författaren Sharon Moalem arbetar med medicinsk evolution. I boken ” Den sjukaste överlever” visar Moalem på möjliga förklaringar till varför vissa genetiska sjukdomar lyckats motstå den evolutionära utrensningen, och fortsätter att överföras från en generation till nästa. Tillstånd som allmänt anses vara ohälsosamma eller till och med dödliga, som hemokromatos (för mycket järn i blodet), diabetes och högt kolesterol, kan faktiskt hjälpa sina bärare i kampen mot andra livshotande sjukdomar. Moalem kommer att illustrera hur klimatförändringar kan påverka människans evolution, och hur olika djurslag kan hjälpa oss förstå dessa mekanismer. Exempelvis kan trädgrodan Rana Sylvatica från Sydamerika visa hur förmågan att klara kyla bero på hur bra kroppen är på att reglera sin blodcirkulation och sitt blodsocker.

Konferensen hålls den 1–3 september i Universitetshuset i Uppsala. Konferensens sista dag, fredagen den 3 september, är öppen för allmänheten.

Mer information:
Mare Löhmus, kompetenscentrum för klimat och djurhälsa, SVA 018-67 44 18

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls