Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utbrott av harpest i Norrbotten – SVA vill ha in fynd av harar

2015-08-04

Denna sommar har ovanligt många döda harar upptäckts på olika håll i Norrbotten. Troligen är det harpest som är orsaken. Fler fall av harpest än förväntat har också konstaterats hos människor i regionen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) forskar på sjukdomen hos vilt och ber nu jägare och allmänhet om att rapportera och skicka in fynd.

Hare springer.

Hare på flykt. Foto: Torsten Mörner/SVA

Harpest (tularemi) är en mycket smittsam bakteriesjukdom som drabbar flera varmblodiga djur, inklusive människor, hundar, gnagare och hardjur. Den uppträder främst under sensommar och tidig höst. Bakterien sprids vanligtvis av mygg, eller via kontakt med sjukt djur. Vid hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt.

– SVA är intresserat av att undersöka utbredningen och omfattningen av detta sjukdomsutbrott hos harar i Norrbotten. Vi ber därför jägare och allmänhet att rapportera in fynd av döda harar, samt om möjligt skicka in döda harar som är i gott skick, säger bitr. statsveterinär Jonas Malmsten, SVA.

– Harpest är en anmälningspliktig sjukdom och tillika zoonos, det vill säga den kan även smitta människor. Därför är det viktigt att både rapportera och skicka in djur för obduktion så att vi kan säkerställa en diagnos.

Just nu pågår vid SVA forskning kring harpest och andra sjukdomar som drabbar hardjur. Eventuella fynd är därför extra intressanta att ta del av för myndigheten.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls