Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utökade vaccinationer med anledning av mjältbrand vid Omberg i Östergötland

2016-07-26

Ytterligare ett fall av mjältbrand har nu konstaterats vid Omberg i Östergötland. Områdena där djuren gått på bete är fortfarande avspärrade, sanering och smittoutredning pågår. För att minska risken att fler djur insjuknar så vaccineras nu fler nötkreatur, får och getter som betar på eller i direkt anslutning till Omberg.

– Vi väljer att vaccinera fler nötkreatur, får och getter i området för att minska risken att fler djur i området insjuknar. Vaccination används ofta utomlands och har också använts med framgång sedan utbrottet 2011 i Örebro län vid Kvismarens naturreservat, säger Lotta Andersson, stf. chef på enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket.

Hittills har fem nötkreatur på två olika gårdar dött ute på bete och konstaterats döda av mjältbrand. Alla djur som gått på samma bete som dessa djur är redan vaccinerade.

– Inkubationstiden för mjältbrand är 1-14 dagar. Det nya fallet som är en tjur från den första smittade gården var vaccinerad men hade betat i samma område som en av de kor som dött av mjältbrand. Tjuren har sannolikt blivit smittad innan den blev vaccinerad, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Vi samlar information för att om möjligt hitta källan till utbrottet. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men vi vet inte exakt var och det är inte heller säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung. Eftersom vi nu vet att det finns smitta i området är vaccination en bra åtgärd för att minska risken att fler djur insjuknar.

Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg. Alla områden där smittade djur har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering.

Viktigt att respektera avspärrningarna

Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de spärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet. Det är helt ofarligt att äta kött och andra livsmedel som produceras i området.

Rapportera eventuella döda djur i området

Fall av mjältbrand har förekommit långt tillbaka i tiden i regionen och de sporer som bakterierna bildar överlever mycket länge i jorden. Vid exempelvis grävarbeten kan sådan smitta åter orsaka dödsfall hos vilda och tama idisslare. Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär. Du som hittar en älg, hjort eller ett rådjur som har dött och dödsorsaken är oklar bör också undvika att röra vid djuret. Rapportera fyndet via e-post till idisslaregris@jordbruksverket.se eller under kontorstid på telefonnummer 0771-223 223.

Ange fyndplatsen och vad det rör sig om för djur, och lämna gärna ditt telefonnummer.
Vi vill inte ha uppgifter om trafikdödade djur, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls