Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utökade vaccinationer mot mjältbrand runt Omberg

2016-08-02

Jordbruksverket har beslutat att vaccinera nötkreatur, får och getter mot mjältbrand i ett större område runt Omberg. Detta till följd av att det nya fall som vi berättade om under måndagen. Det var en ko som dog i mjältbrand cirka fyra kilometer från den plats på Omberg där det första mjältbrandsfallet påvisades. Vaccinationsarbetet samordnas från en operativ ledningscentral med bas hos Distriktsveterinärerna i Väderstad.

Arbetet med att vaccinera djur mot mjältbrand pågår och kommer att intensifieras den närmaste tiden. Vi utgår från de platser där djur som dött i mjältbrand har befunnit sig och arbetar oss utåt med vaccinationer i ungefär fem kilometers radie.

– Genom en utökad vaccination vill vi ytterligare försöka minska risken för att fler djur insjuknar, även om det tar upp till två veckor innan vaccinet ger full immunitet. Förutom lidandet för djuren som insjuknar så innebär hantering av djur som dött i mjältbrand en risk för människor. Saneringen är dessutom både tidskrävande och kostsam, säger Catrin Molander, stabschef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Utbrottet följer ett klassiskt mönster

– Även om vi i Sverige varit förhållandevis förskonade från mjältbrand i modern tid så kan vi konstatera att detta utbrott följer ett klassiskt mönster för områden där rätt förutsättningar finns. Det är osäkert om vi kommer att kunna kartlägga den exakta källan till utbrottet och det är inte heller nödvändigt i en situation som denna. Vaccination och snabb identifiering av nya fall är nu de viktigaste åtgärderna för att begränsa utbrottet, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Jordbruksverket kommer att kontakta berörda djurägare angående vaccinationerna.

Mer om mjältbrandsfallen vid Omberg

  • Arbetet med att samla information för att om möjligt hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men vi vet inte exakt var och det är inte heller säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung.
  • Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg.
  • Alla områden där djur som dött i mjältbrand har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de avspärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet.
  • Det är helt ofarligt att äta kött och andra livsmedel som produceras i området.
  • Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls