Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vaccination till följd av mjältbrandsutbrott

2011-09-15

Arbetet med att bekämpa mjältbrandssmittan fortsätter i och kring Kvismarens naturreservat. Nästa steg är att vaccinera djur som ska beta i området kommande säsong.

Myndigheterna har åtgärdat smittkällan genom att täta och täcka den gamla mjältbrandsgrav som öppnats vid grävarbeten i området. Nötkreatur är mycket känsliga och kan bli sjuka även av en liten mängd mjältbrandsbakterier. Djur som ska beta eller äta foder från de aktuella markerna de närmaste åren behöver därför vara vaccinerade.
- Som ett led i bekämpningen vaccinerar vi under hösten djur som har betat i det drabbade området i år. Till våren är det dags att som en förebyggande åtgärd vaccinera de djur som ska beta i det aktuella området framöver, säger Carolina Stenfeldt på enheten för idisslare och gris.
Vaccinationerna bekostas av statliga medel eftersom de utförs som ett led i smittbekämpningen. Kravet på vaccination kommer att kvarstå i tre till fem år, beroende på de aktuella betesmarkernas avstånd till smittkällan.

Ingen risk för människor

- Jordbruksverket kommer inom kort att häva spärren i naturreservatet och därefter finns inga restriktioner kvar för människor i området. Det kommer inte vara någon risk för människor att vistas i området framöver, säger Carolina Stenfeldt.

Det exakta antalet djur som ska vaccineras är inte klart ännu. Markägare och djurägare som kommer att bli berörda informerades vid ett lokalt möte den den 14 september.

Vaccination mot mjältbrand vanligt utomlands

Vaccination är vanligt som en del i bekämpningen vid mjältbrandsutbrott i andra länder och används rutinmässigt när djur betar känt smittade marker. Det vaccin som SVA fått licens av Läkemedelsverket att använda är amerikanskt och har använts sedan 1950-talet. Vaccinet ger ett gott skydd mot sjukdomen från 8-14 dagar efter vaccinationen och skyddet upprätthålls genom årlig omvaccinering inför betessläpp. Det innebär att de djur som vaccineras under hösten också vaccineras innan betessläpp i vår, och därefter årligen. Erfarenheter från andra länder har visat att en vaccinationsperiod på tre till fem år är tillräcklig för att sedan kunna släppa ut ovaccinerade djur på området. Detta beror på sporernas överlevnad är betydligt kortare på ytan jämfört med nere i jorden.

Kontaktpersoner för journalister

Carolina Stenfeldt, enheten för idisslare och gris, tfn 070-342 48 13
Katharina Gielen, chef på enheten för idisslare och gris, tfn 036-15 61 15
Cecilia Hulthén, epidemiolog SVA, tfn 018-674125

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls