Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vargarna normalt utvecklade och i normalt hull

2010-01-20

De 27 vargarna som sköts vid licensjakten i år är nu obducerade och undersökta. Undersökningen av vargarna är en del i det övergripande uppdrag som SVA har för att göra hälsokontroll av bland annat de fyra stora rovdjuren björn, varg, lo och järv.

De första vargarna kom till SVA på måndag kväll 4 jan och alla obduktionerna genomfördes på drygt en vecka. Vanligtvis kommer 10-15 vargar in för undersökning på ett helt år. Det var 15 honor och 12 hanar som fälldes. Åldern som än så länge enbart är preliminärt fastställd visar att de var mellan 0 (födda 2009) och upp till ca 10 år.

– De var samtliga i normalt hull och maginnehållet visade på ett för varg naturligt födointag som älg, rådjur, hare och skogsfågel, säger SVA:s rovdjurssamordnare Arne Söderberg. 

– Det var få skador, missbildningar och sjukliga förändringar som vi fann vid undersökningarna men det är för tidigt att göra en slutgiltig bedömning av de observationer vi gjort, avslutar Arne Söderberg. Specialundersökningar om bland annat släktskap, parasitförekomst m m pågår. Se vidare sammanställningen av de preliminära resultaten.

För ytterligare information:

Erik Ågren 018 674278
Arne Söderberg 018 674073
Henrik Uhlhorn 018 674692

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls