Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda duvor drabbade av duvpest

2010-10-20

SVA har den senaste tiden påvisat duvpest på flera vilda duvor från Mälardalen. Samtidigt rapporteras det om dödlighet bland duvor på flera håll, nu senast runt Eskilstuna och på Gotland.
- I Västerås har det varit en ökad dödlighet bland duvor men på övriga platser vet vi inte om det är en egentlig ökad dödlighet som gjort att vi fått in fler duvor eller om det är uppmärksamheten kring utbrottet som lett till att fler personer är vaksamma och skickar in döda fåglar, säger Gunilla Hallgren, veterinär, SVA.

Att enstaka duvor visar sig bli sjuka och dör av viruset, paramyxovirus typ 1, är inget ovanligt och det förekommer något fall varje år.

- Skillnaden är att årets utbrott är mer spritt än det vi normalt ser. Det virus som orsakar duvpest kan hos tamfåglel orsaka den allvarliga sjukdomen Newcastlesjuka och det är därför viktigt att smittan inte kommer in till tamfågelbesättningar, säger Gunilla Hallgren

Jordbruksverket har infört restriktioner för tamfåglar i de drabbade områdena.
SVA arbetar vidare med att diagnostisera döda fåglar som kommer in till myndigheten och som misstänks bära på viruset.

- Vi ser gärna att personer är extra uppmärksamma avseende ökad sjuklighet och dödlighet bland vilda duvor och rapporter detta till viltsektionen på SVA. Misstänker en djurägare Newcastlesjuka hos sina fjäderfän ska detta omedelbart anmälas till veterinär, säger Gunilla Hallgren.

Newcastlesjuka är inte farligt för människor. Vid nära kontakt kan människor eventuellt drabbas av ögoninflammation.

För mer information:
Gunilla Hallgren, veterinär, 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls