Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ytterligare en ko död i mjältbrand

2011-08-12

Ytterligare ett nötkreatur har dött på den gård vid Kvismarens naturreservat på Närkesslätten där mjältbrand konstaterades den 24 juli. Djuret är omhändertaget. Myndigheterna arbetar vidare och sanering fortgår enligt plan.

Myndigheterna bedömer att det inte handlar om en ny smittkälla och därmed ingen ökad risk för allmänheten. Djuret i fråga tillhör den grupp djur i vilken de tidigare dödsfallen har inträffat. Djurgruppen har behandlats med penicillin och flyttades för några dagar sedan till annat bete. Kadavret är nu omhändertaget på ett säkert sätt i väntan på destruktion.

- Att ytterligare ett djur har dött i detta skede ser vi som en sällsynt komplikation. Med stor sannolikhet har djuret fått i sig mjältbrandssporer från det smittade betet. Dessa sporer har sedan aktiverats och orsakat sjukdom i samband med att effekten av penicillinet har avtagit, säger Cecilia Hultén, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Kontaktpersoner för journalister
Katharina Gielen, Jordbruksverket, tfn 036-15 61 15
Cecilia Hultén, epidemiolog SVA, tfn 018-67 41 25
Carolina Stenfeldt, Jordbruksverket, tfn 070-342 48 13

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls