Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ytterligare ett fall av mjältbrand i Örebro län

2011-08-02

Mjältbrand har konstaterats på ytterligare en gård i Örebro län. Ett nötkreatur har dött och prov är analyserat på Statens veterinärmedicinska anstalt. Den aktuella flocken, som bestod av totalt 19 djur, har betat i samma område, Kvismarens naturreservat på Närkesslätten, som de djur som tidigare konstaterades vara smittade av mjältbrand. Det är möjligt att mjältbrandssporer kan ha spridits från smittkällan via den kanal som rinner igenom betesmarken.

Det avspärrade området är nu utökat. Avspärrningen innebär bland annat att allmänheten inte har tillträde till det aktuella området. En smittskyddsutredning pågår.

För att försöka undvika ytterligare smittspridning går Jordbruksverket nu ut med information till övriga djurägare i området. Rådet är bland annat att inte låta nötkreaturen vistas i närheten av kanalen innan smittkällan är utredd. Det är också viktigt att dödsfall hos idisslare blir utredda av veterinär, om det inte finns en uppenbar dödsorsak.

Vilda idisslare är också känsliga och dör om de smittas. Allmänhet som påträffar döda vilda djur i området kan kontakta SVA:s viltsektion.

Bakgrund

Mjältbrand är en bakteriell infektion som kan smitta från djur till människa via nära kontakt med döda eller döende djur som bär på sjukdomen. Hos människor som blir smittade ser man ofta en hudinfektion som kan behandlas med antibiotika, men en bakterie kan i sällsynta fall även orsaka en allvarligare luftvägsinfektion.  De människor som varit i direktkontakt med de sjuka djuren får nu behandling.
Mjältbrand är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Det innebär att djurägare och veterinärer måste rapportera misstanke om mjältbrand i en besättning.


Förr grävdes djur som dött i mjältbrand ner, men eftersom bakterierna kan överleva mycket länge i jorden innebär det att man vid t.ex. grävarbeten kan få upp infekterad jord som kan smitta djur som kommer i kontakt med materialet. Idisslare, så som nötkreatur, är särskilt känsliga för mjältbrandsinfektion. Andra djurslag, så som hundar och katter är mer motståndskraftiga mot infektionen.
Senaste fallet i Sverige var 2008 i Veddige, Halland. Platsen sanerades och ingen människa smittades.

 

För mer information kontakta:
Helena Kättström, Jordbruksverket, avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 036-15 63 03, mobil 070-389 54 44.
Carolina Stenfeldt, Jordbruksverket, enheten för idisslare och gris, tfn 036-15 62 97, mobil 070-342 48 13.
Marianne Elvander, SVA, statsepizootolog, tfn 018-67 41 46

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls