Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Årsredovisningar

Ta del av några av årets viktiga händelser i SVA:s årsredovisning. Under 2017 hanterade SVA sju epizootiutbrott som krävde bekämpningsinsatser. En riktad övervakning av sjukdomen CWD har inletts, och två nya myggarter har hittats.

SVA:s Årsredovisning 2017

Under 2017 har totalt 156 misstankar om epizootisjukdom utretts vid SVA. I nio fall kunde förekomst av epizootisjukdom konstateras. I sju av fallen rörde det sig om sjukdomsutbrott som krävde bekämpningsinsatser. Två fjäderfäsjukdomar låg bakom dessa utbrott: fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Några fler viktiga händelser under 2017:

Två nya myggarter har hittats

Vissa myggarter kan fungera som smittspridare. Under 2017 hittades flera nya myggarter har påträffats i Sverige under 2017. Två av dem har potentiell förmåga att sprida sjukdom: nilfebermygga och tunnelbanemygga.

Utbrottet av campylobacter avklingade

Det sedan 2016 pågående utbrottet av Campylobacter bland svenska kycklingproducenter avklingade under 2017. Ett antal åtgärder har satts in, i tät dialog mellan bransch, SVA och andra centrala myndigheter. Myndigheter och bransch samverkar nu för att stärka smittskyddsarbetet inom denna produktionsgren.

Riktad undersökning av CWD

Under 2017 har en riktad övervakning av sjukdomen avmagringssjuka/chronic wasting disease (CWD) inletts i Jämtland. Under året hittades i Norge flera fall av djur med CWD i ett område nära gränsen till Sverige.  Älgarna i gränsområdet brukar betraktas som en enhetlig population. 

Framgångsrikt år för SVA

Genom en kombination av nya uppdrag, sparåtgärder och förändringar i arbetsstrukturen har SVA nu ett betydligt starkare ekonomiskt läge än på många år. Detta skapar förutsättningar för att göra betydelsefulla satsningar inom myndighetens kärnområden, och att fortsätta utveckla verksamheten.

Läs SVA:s årsredovisningar 

Årsredovisning 2017 (pdf 5,1 MB)
Årsredovisning 2016(pdf 5,7 MB)
Årsredovisning 2015  (pdf 1,8 MB)
Årsredovisning 2014  (pdf 1 MB)
Årsredovisning 2013 (pdf 2 Mb)
Årsredovisning 2012 (pdf 1 MB)
Årsredovisning 2011 (pdf 1,6 MB)
Årsredovisning 2010 (pdf 2 MB)
Årsredovisning 2009(pdf 2 MB)
Årsredovisning 2008 (pdf 2 MB)
Årsredovisning 2007(pdf 4,54 MB)
Årsredovisning 2006 (pdf 2,53 MB)
Årsredovisning 2005(pdf 2,47 MB)
Årsberättelse 2004 (pdf 1,7 MB)
Årsberättelse 2003 (pdf 13,9 MB)

 

Beställ årsredovisningar i tryckt format

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så skickar vi årsredovisningen i tryckt format till dig utan kostnad, i mån av tillgång.

Namn:
Titel:
Företag/organistaion:
Gatuadress:
Box:
Postnr:
Ort:
Land:
Telefon:
Fax:
E-post:
Titel på trycksak som du vill beställa, samt antal:
 SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.
  
 
  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls