Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Övriga publikationer

Publikationer i pdf-format

Utgiven

Modellering av smittämnestransport för ökad förståelse av risken för spridning av zoonotiska smittämnen från lantbrukets djur och människor via ytvatten (3,2 Mb)

2018

Friska djur - trygga människor. Presentation av SVA

 2018

Prevalence estimates for waterborne zoonotic pathogens in Sweden: a review of available information

2018

Laxdöden i Torneälven 2014-2016 (4,4 Mb)

 2017

Handlingsplan klimatanpassning-En rapport om klimatets påverkan på djuren

2017

Kartläggning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar

2017

Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar under 2014-2016 (3,8 Mb)

2017

Överföring av BKD-smitta mellan odlade och vilda bestånd i ett vattenområde

2016

Kartläggning av omfattningen av sårskadad fisk i Hanöbukten Redovisning av regeringsuppdrag M2014/1349 Nm (6 Mb)

2016

Om en smitta drabbar stallet - Checklista

2015

Rapport: Kostnader för sjukdomar inom lantbruket. Beräkningar av kostnader för förebyggande smittskyddsåtgärder i relation till förväntad nytta inom gris- och nötkreatursproduktion

2013

Rapport: Hur mycket kostar sjukdomar för lantbrukets djur? En faktagenomgång av kostnader och förluster som uppstår i samband med sjukdomsutbrott hos gris och nötkreatur

2012

Redovisning av resultat av genomförd prevalensstudie avseende Salmonella diarizonae 61:(k):1,5, (7) i svenska fårbesättningar

2012

Handbok i epizootisjukdomar 2012

2012

SVA - 100 år av kunskap, jubileumsboken

2011

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls