Gå direkt till innehåll

Exempel på odlingsformer hos fisk

Kassodling: består av en ram med flytförmåga som innesluter en nätkasse. Det finns både kvadratiska och runda varianter av kassar. Hela anläggningen är fäst i botten och/eller stranden med kraftig ankare/infästningar för att motstå de vindar och vattenströmmar som kan uppstå på odlingsläget.

Det är en fördel om vattenomsättningen är god kring kassen, så att bra syreförhållande kan upprätthållas och ge fisken en god miljö och därmed också en god tillväxt.

Djupet under kassarna bör också vara väl tilltaget, minst 5 meter djup under botten på kassen är ett gott riktmärke. Kassarna bör också placeras så att de inte ligger i rad utmed den förhärskande strömriktningen i området. Detta för att sörja för en god tillförsel av syrerikt vatten och för att minimera risken att smittämnen transporteras från kasse till kasse.

Tråg och bassängodling: landbaserad anläggning för uppfödning av fiskyngel. Många av dessa anläggningar är placerade inomhus för att skydda ynglen under deras första levnadsperiod. Denna typ av anläggning ingår som en del i de flesta sättfiskodlingar.

Kläckeri: landbaserad inomhusanläggning där rommen efter befruktning ligger placerad i kläckbackar skyddade mot ljus. Genom backarna rinner friskt vatten och sjuka romkorn plockas bort när de tål hantering. 

Dammodling: landbaserade dammar, som kan bestå av allt från gjutna betongdammar till naturdammar med beväxta kanter.

Vattennivån bör vara reglerbar, för att man ska kunna fiska ur dammen och rengöra den från foderrester och avföring. Ett ytterligare plus är om den kan torrläggas helt, vilket möjliggör att man kan sanera och desinficera dammen och därmed förhindra att eventuella infektioner överförs till nyinsatt fisk. 

Dammanläggningar är vanliga vid uppfödning av sättfisk upptill utsättningsstorlek. I många fall är detta uppfödningssätt skonsamt mot fisken under förutsättning att man upprätthåller en god hygien och vattenkvalité. Precis som i fallet med kassodling ska man undvika att transportera smittämnen från en damm till nästa. Alla dammar ska därför helst ha egen vattenförsörjning.  

Senast uppdaterad : 2019-11-24