Gå direkt till innehåll

Utsättning av ål

Ål (Anguilla anguilla) har en mycket speciell livscykel som omfattar vandring av vuxna fiskar från sötvatten tillbaka till Sargassohavet där de leker och en ny generation kläckts (så kallad katadrom livscykel).

Ålen är också speciell genom att den inte har kunnat förökas i odlingsmiljö. Detta medför att all ålodling bygger på importerade och karantäniserade ålyngel eller på vildfångad ål från den svenska kusten.

Ålen odlas främst som matfisk. Utplantering av ålar som fötts upp en tid i odling förekommer till svensk kust och insjöområden.

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1

Artdatabanken - sökord: ål (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Senast uppdaterad : 2019-11-24