Gå direkt till innehåll

Utsättning av bäckröding

Bäckröding (Salvelinus fontinalis) är liksom regnbågen en nordamerikansk fiskart men härstammar från den östra delen av Nordamerika. Den importerades till Sverige samtidigt med regnbågen från Tyskland i slutet av 1800-talet.

Till skillnad från regnbågen har den dock etablerat sig i delar av den svenska vildfiskfaunan och där bildat vilda bestånd, då ofta högt upp i vattensystemet i små vattendrag. Men denna fisk är ändå en för Sverige främmande art och därmed krävs särskilt tillstånd för dess utsättning.

Detta är extra viktigt att tänka på då bäckrödingen kan etablera sig i ett vattendrag och för lång framtid påverka befintliga populationer, främst då lokala öringstammar. I fiskodling föds bäckröding främst upp för utsättning till sportfiskevatten.

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1 

Artdatabanken - sökord: bäckröding (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase- fakta på engelska

Senast uppdaterad : 2019-11-24