Gå direkt till innehåll

Utsättning av gös

Gös (Sander lucioperca) odlas i första hand för utsättning i insjöar. Dessa utsättningar syftar till att förstärka befintliga gösbestånd till gagn för sport-, fritids- och yrkesfisket. 

Gösodling sker i extensiv form genom uppfödning i gödslade natur/jorddammar där gösungarna själva får söka sin föda eller i moderna anläggningar med recirkulerande system.

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1

Artdatabanken - sökord: gös (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Senast uppdaterad : 2019-11-24