Gå direkt till innehåll

Utsättning av gräskarp

Gräskarp (Ctenopharyngodon idella) har sitt naturliga uppväxtområde i östra Asien där den bland annat lever i kinesiska floder. På grund av sitt speciella födoval (växter) har den ansetts särskilt lämpad för biotopvård av sjöar som håller på att växa igen.

Denna art är en för Sverige främmande art och kräver särskilt tillstånd för utsättning.

Gräskarpen kan inte själv föröka sig i svenska vatten. Istället sker all fortplantning i odling under förhållanden speciellt avpassade för denna fiskart. Under sommarperioden föds gräskarp upp under extensiva förhållande i gödslade dammar där gräskarpen själv finner sin föda.

Läs mer

Havs- och Vattenmyndigheten
Gräskarp
Främmande arter

Artdatabanken - sökord: gräskarp (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Senast uppdaterad : 2019-11-24