Gå direkt till innehåll

Utsättning av karp/koikarp

Karp (Cyprinus carpio) är ursprungligen en asiatisk fiskart men har genom odling fått en världsvid spridning. Odling av karp är en mycket gammal företeelse, lika gammal som fiskodlingen själv. Det är också den fiskart som det odlas mest av i världen.

Till Europa infördes den troligen redan på romartiden men fick sin stora spridning genom odling av munkar på medeltiden. I Europa har karpodling idag störst ekonomisk betydelse i östra och södra Europa.
I Sverige sker odling endast i liten omfattning och då främst för utsättning till sportfiske och biotopvård (den äter vegetabilisk föda men inte i så stor utsträckning som gräskarpen).

Koikarp är en förädlad variant av den vanliga karpen. Den skiljer sig från vanlig karp genom sina många färgvarianter och sin något rundare och bredare kroppsform. Denna karp hålls enbart som sällskaps- och prydnadsfisk i trädgårds- och parkanläggningar.

Koikarp är en för Sverige främmande underart och för import krävs särskilt tillstånd av Jordbruksverket. Då koikarp hålls i trädgårdsdammar krävs en större säkerhet avseende frihet från vissa allvarliga sjukdomar än vad som gäller för vanliga akvariefiskar. Om en sådan sjukdom kommer ut i ett vattendrag skulle detta kunna få förödande konsekvenser, för alla karpfiskarter (till exempel mört, braxen) i det vattenområdet.

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1 

Artdatabanken - sökord: karp (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Senast uppdaterad : 2019-11-24