Gå direkt till innehåll

Utsättning av lax

Lax (Salmo salar) odlas främst i kompensationsodlingar där laxen föds upp till smoltstadiet för att sen sättas ut i närheten av eller uppströms älvmynningen.

Smolten genomför efter utsättningen en havsvandring under ett till tre år, för att sedan återvända till ursprungsälven. Under den tiden utgör laxen en resurs för yrkes- och sportfisket.

Ett urval av den återvändande laxen fångas vid återvandringen in vid avelsstationer i kustzon och blir föräldrar till en ny generation lax. För att förhindra att vissa smittsamma sjukdomar överförs från moderfisk till yngel i samband med kramningen, kontrolleras avelsfiskarna avseende dessa sjukdomar. Denna kontroll är också ett krav för att rommen ska få flyttas från kustzon till inlandszon för uppfödning.

Det förekommer också viss laxuppfödning utanför kompensationsodlingen där huvudsyftet är sportfiske/yrkesfiske. Ett exempel på detta är utsättningar till Vänern och Vättern.

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1 

Artdatabanken - sökord: lax (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Senast uppdaterad : 2019-11-24