Gå direkt till innehåll

Utsättning av regnbåge

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), ofta felaktigt benämnd regnbågslax, är ursprungligen en nordamerikansk öringart och finns endast undantagsvis i den svenska vildfiskfaunan. Den räknas som en för Sverige främmande art och därmed får arten inte sättas ut utan särskilt tillstånd och då endast till vattenområden från vilka den inte kan vandra.

En importerad art skulle om den sattes ut fritt kunna få allvarliga konsekvenser för inhemska fiskarter. Möjligheten för regnbåge att reproducera under svenska förhållanden är begränsad då den naturliga leken i de allra flesta fall misslyckas, men den är en konkurrent om föda för inhemska laxfiskar.

Befruktning av rom i kläckbackar på odling har visat sig betydligt mer lyckosamt, vilket gör att uppfödning av regnbåge kunnat fortgå i Sverige sedan introduktionen 1892. Regnbågen är också relativt lätt att hålla i odling jämfört med andra laxfiskar, vilket också gjort den till den populäraste fisken för svenska matfiskodlare.

Odling för utsättning sker enbart i sportfiskesyfte.

Läs mer

Havs- och Vattenmyndigheten
Regnbåge
Främmande arter

Artdatabanken - sökord: regnbåge (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Senast uppdaterad : 2019-11-24